Silvia Henriksson Ratkaisukeskeinen terapeutti, kriisityöntekijä

Silvia Henriksson

Ratkaisukeskeinen terapeutti Kriisityöntekijä

Tutustu Silviaan

Millainen terapeutti olen:

Olen aidosti kiinnostunut asiakkaideni elämäntarinoiden ja kokemuksien muovaamasta mielenmaisemasta ja löytämään heille keinoja terapiassa tai valmennuksessa yhteisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Vahvuuksiani on kohtaamisen taito. Ajattelen, että terapiassa ollaan yhdessä asiakkaalleni merkityksellisten ja tärkeiden asioiden äärellä, ihminen ihmiselle. Luonteeltani olen empaattinen, avoin ja hyväksyvä. Minulla on aktiivinen, tutkiva ja usein eri näkökulmia avartava ratkaisukeskeinen ja eteenpäin vievä työote, mutta asiakaan tarpeitten mukaan käytän myös kognitiivisia työkaluja. Teen myös erittäin mielelläni pysyviä elämäntapamuutos valmennuksia ja lapsiperheiden ohjauksia POP-menetelmäkeinojen avulla, sekä erilaisia ryhmävalmennuksia yksilöllisen terapiatyön lisäksi.

Terapiaistuntojen kulku Silvian kanssa:

Terapian alkuvaiheessa pyrkimykseni on ennen kaikkea rakentaa luottamuksellinen yhteistyötila, josta käsin on mielekästä ja luontevaa lähteä työstämään myös niitä elämän eteen tuomia kipeitä ja haastavia teemoja.

Ensimmäisellä istunnolla pyrin kartoittamaan asiakkaani terapiaan tulon syitä ja hänen muutostoiveitansa sen suhteen. Muutostoiveiden pohjalta luomme terapiaistunnoillemme yhteisen tavoitteen, jota kohti pyrimme pienin askelin myöhemmissä terapiaistunnoissa kulkemaan. Ratkaisukeskeisen filosofian ytimenä on keskustelu nykyhetken ja toivotun tulevaisuuden muutosmatkan välillä. Joskus elämän tilanteet ovat kuitenkin kriisiytyessään sellaisia, että asiakkaalla on voimakasta tarvetta käsitellä vain menneisyyttä ja tulla nykyhetkessä kuulluksi, jolloin tavoitteeksi asetetaan voimaantuminen. Ei työskentely. Ratkaisukeskeisestä viitekehyksestäni huolimatta asiakkaan voimavarat ja tarve on se mitä kunnioitan ja mistä käsin lähdetään tekemään yhteistä matkaa. Olkoon yhteinen tavoitteemme aktiivinen eteenpäin vievä työskentely tai nykyhetkestä selviytyminen, minun tavoitteeni on terapeuttina käyttää erillaisia työmenetelmiä, jotta saan asiakkaani psyykkisen terveyden, itsetunnon ja muutosmotivaation vahvistumaan.

Silviasta lyhyesti:

Terapeutin työt ja vapaaehtoistoiminta niin Mieli ry:n parissa kuin myös lasten parissa ovat olleet minulle asioita, joita teen sydämestä käsin ja aidosta halusta auttaa ihmisiä voimaan paremmin.

Olen MieliMed Oy:n yrittäjä sekä yksi AlkuMedin perustajajäsenistä. Yrittäjänä olen toiminut yli 25 vuoden ajan usealla eri ala alalla. Viimeiset neljä vuotta, ennen Helsingin psykoterapianstituuttin koulutukseen hakeutumistani, toimin yritysjohdon valmennus tehtävissä. Vuonna 2022 syntyi valmennus ja terapiapalveluita tarjoava MieliMed Oy sekä sen riippuvuuksien hoitoon erikoistunut yksikkö AlkuMed, jossa yhdistimme mielenterveys-, päihdetyön ja ratkaisukeskeisen terapian palvelemaan riippuvuuksista eroon haluavia asiakkaitamme.

TAKAISIN