Petri Pörhölä

Ratkaisukeskeinen terapeutti

Millainen terapeutti olen:

Vietin 25 vuotta elämästäni niin kutsutulla nopealla kaistalla. Juoksin rahan ja mammonan perässä ja sillä matkalla kadotin itseni. Etsin onnea sieltä, mistä sitä ei voi löytää. Onnekseni kaikki tuo päättyi, kun yritykseni ajautui konkurssiin syksyllä 2016. Jossain vaiheessa alkoholisoiduin vakavasti ja jouduin vuonna 2012 tekemään valinnan elämän ja kuoleman kesken. Valitsin elämän ja väänsin korkin kiinni.

Mainitsin nuo kaksi asiaa koska ne ovat vaikuttaneet omaan elämänmuutokseeni kaikkein eniten. Kun kysytään voiko ihminen muuttua, voin omakohtaisesti sanoa, että voi. Se vaatii kovasti työntekoa, mutta on lopulta tosi palkitsevaa.

Olen terapeuttina kuunteleva ja läsnä oleva. En tarjoa valmiita ratkaisuja, mutta elämänkokemuksen ja terapiakoulutuksen antamilla valmiuksilla pyrin ohjaamaan asiakastani kohti hänen omia vahvuuksiaan ja kohti sitä syvintä olemusta, jonka hän ehkä on matkan varrella kadottanut. Koen, että osaan hyvin nopeasti poimia asiakkaani puheesta sen olennaisen, jolla pääsemme lähtemään mielenkiintoiselle matkalle. Olen terapiassa mielelläni eteenpäin vievä, toki asiakasta ja hänen toiveitaan tarkasti kuunnellen. Olen luonteeltani avoin ja avaramielinen ja koska olen joutunut elämässäni lukuisia kertoja hyvinkin syviin vesiin, on minulla taito ja kyky samaistua helposti asiakkaideni elämäntilanteisiin.

Terapiaistuntojen kulku Petrin kanssa:

Koen, että minulle on tärkeää kertoa ensi tapaamisessa asiakkaille jotain itsestäni. Mielestäni luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen syntyminen on silloin helpompaa ja luontevampaa. Ensi tapaamisella toimin pääasiassa kuuntelijana, toki pyrin sopivilla kysymyksillä ohjaamaan asiakkaan puhetta ratkaisukeskeisten teemojen suuntaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että pyrin hakemaan ongelmakuvausten rinnalle muistikuvia siitä, kuinka asiakas on aiemmin onnistunut selviytymään elämänsä haasteista ja mitä voimavaroja hänellä on silloin ollut käytettävissään.

Olen perehtynyt paljon nimenomaan siihen, kuinka samaistumme omiin ajatuksiimme emmekä ehkä huomaa ajatustemme olevan aika ajoin tosi haitallisia itsellemme. Läsnäolo ja keinot kuinka pääsemme helpoilla arjen harjoitteilla hyvään läsnäolon tilaan, ovat keskeinen osa omaa toipumistani ja näitä myös jaan mielelläni terapiassa. Menneessä eläminen tai jatkuva huoli tulevaisuudesta estävät meitä pysähtymästä tähän hetkeen ja huomaamaan niitä asioita, joista voimme olla kiitollisia juuri tänään.

Jo terapian alkuvaiheessa tulemme pohtimaan sitä tavoitetta, minkä asiakas tälle terapiasuhteelle haluaa asettaa. Mikä on se toivottu tila jossain lähitulevaisuudessa, jota lähdemme yhdessä tavoittelemaan. Joskus voimaantuminen voi olla hyvin nopeaa eikä tarvita montakaan terapiaistuntoa, kun asiakas huomaa jo pärjäävänsä omillaan. Joskus vaaditaan enemmän käyntikertoja. Nimensä mukaisesti tämä on lyhytterapiaa ja yleensä käyntien määrä on jotain viiden ja kahdenkymmenen kerran välillä.

Kaksivuotisessa ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutuksessa meille opetettiin hyvä paketti erilaisia käyttökelpoisia työkaluja, joista pyrin löytämään sopivat aina kulloisenkin asiakkaani tarpeisiin. Jo alussa haluan kertoa sen, että mitään nopeita ihmeitä ei ole luvassa, mutta oikealla motivaatiolla ja pienin askelin se piirun muutos toiminnassa tänään, voi tarkoittaa kymmenkertaista muutosta jossain lähitulevaisuudessa.


Petristä lyhyesti:

Valmistuin hallintotieteen kandidaatiksi Lapin yliopistosta ja toimin yrittäjänä 25 vuotta. Yritykseni konkurssin jälkeen olin työttömänä reilun vuoden. Maaliskuusta 2018 lähtien olen työskennellyt päihdetyötä tekevän Tukihenkilötyöyhdistyksen toiminnanjohtajana. Vuosina 2019-2020 kouluttauduin päihdepuolen kokemusasiantuntijaksi Salon aikuisopistossa. Tämän lisäksi olen tehnyt vapaaehtoistyötä 7 vuotta työskennellen päihderiippuvaisille ja heidän läheisilleen apua tarjoavassa auttavassa puhelimessa. Tässä työssä olen vastannut noin kahteen tuhanteen läheisen tai päihdeongelmaisen puhelinsoittoon. Työ auttavassa puhelimessa on ollut minulle paras opettajani nykyiseen terapiatyöhöni.

Hakeuduin Helsingin psykoterapiainstituutin Ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutukseen syksyllä 2021 ja valmistuin sieltä joulukuussa 2023.

Alkumedin terapeutiksi aloin helmikuussa 2024 ja tulen toiveeni mukaan keskittymään erityisesti riippuvuuksien kanssa kamppaileviin ihmisiin. Koska minulla on oma hyvin traumaattinen kokemus yrityksen konkurssista ja siitä seuranneesta velkavankeudesta sekä ulosoton asiakkuudesta, koen kykeneväni samaistumaan ja auttamaan myös erilaisten taloudellisten ongelmien kanssa painivia ihmisiä.

TAKAISIN