Mitä on riippuvuus?

Jos sinulla herää epäilys, että sinä tai joku läheisesi kärsii riippuvuudesta, seuraava artikkeli tarjoaa arvokasta tietoa auttaakseen sinua ymmärtämään, voiko tämä olla tilanne. Jos huomaat itsessäsi tai läheisessäsi mainittuja oireita, on suositeltavaa ottaa yhteyttä rippuvuushoidon ammattilaiseen keskustellaksesi asiasta.

Alkumed on riippuuvuusongelmien asiantuntija

Riippuvuus on moniulotteinen sairaus, joka ilmenee pakonomaisena tarpeena jatkaa tietyn aineen käyttöä tai tietynlaista käyttäytymistä huolimatta siitä aiheutuvista kielteisistä seurauksista. Se voi olla fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista, usein yhdistellen näitä aspekteja siten, että yksilön kyky hallita omaa käyttäytymistään heikkenee merkittävästi.

Riippuvuuden ydin on aivojen palkitsemisjärjestelmän muuttuminen, mikä johtaa muutoksiin aivojen kemiallisessa tasapainossa ja toiminnassa. Tämä ei ainoastaan aiheuta vahvaa fyysistä ja psyykkistä riippuvuutta, vaan myös sosiaalisen käyttäytymisen muutoksia, jotka voivat eristää yksilön ja vahvistaa riippuvuuden kierrettä.

On tärkeää tunnistaa, että riippuvuus on sairaus, ei moraalinen heikkous, ja että siitä toipuminen vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa, johon kuuluu sekä ammattimaista hoitoa että tukiverkoston apua.

Riippuvuus voi olla sosiaalista, psyykkistä tai fyysistä - tai näitä kaikkia samaan aikaan. 

Sosiaalinen riippuvuus liittyy ryhmädynamiikkaan ja yhteisöllisyyteen, jossa yksilö tuntee vahvaa kuulumisen tarvetta. Tämä voi ilmetä esimerkiksi tupakointina tai päihteiden käyttönä, joka aloitetaan ryhmäpaineen seurauksena tai halusta kuulua tiettyyn sosiaaliseen ryhmään.

Psyykkinen riippuvuus on henkistä laatua ja liittyy usein tapoihin, joilla ihminen pyrkii selviytymään stressistä, ahdistuksesta tai muista negatiivisista tunteista. Tämä voi sisältää aineiden käytön, kuten alkoholin tai huumeiden, mutta myös toiminnalliset riippuvuudet, kuten pelaaminen, shoppailu, sosiaalisen median liikakäyttö tai ylensyöminen. 

Tällainen riippuvuus kehittyy usein keinona saada välitöntä helpotusta tai ”pikatyydytystä”, mikä johtaa toistuvaan ja pakonomaiseen käyttäytymiseen.

Fyysinen riippuvuus on kehon kemiallinen tottumus tiettyyn aineeseen, jolloin sen poissaolo aiheuttaa vieroitusoireita. Tämä voi ilmetä esimerkiksi alkoholismissa, tupakoinnissa tai huumeiden käytössä. Vieroitusoireet, kuten vapina, hikoilu, pahoinvointi ja ahdistus, ovat fyysisiä todisteita riippuvuudesta. 

Fyysinen riippuvuus on vakava, sillä se voi aiheuttaa henkeä uhkaavia tilanteita ja vaatii usein ammattiapua ongelman ratkaisemiseksi.

Riippuvuudet jaetaan myös aine- ja toiminnallisiin riippuvuuksiin.

Alkoholismi ja toistuva tupakointi ovat aineriippuvuutta. Jatkuvaan pelaamiseen ja sosiaalisen median selailuun voi puolestaan liittyä toiminnallista riippuvuutta.

Aineriippuvuus on tila, jossa yksilö on kehittänyt voimakkaan fyysisen ja/tai psyykkisen riippuvuuden tiettyyn aineeseen, kuten alkoholiin, huumeisiin tai tupakkaan. Tämä riippuvuuden muoto ilmenee yksilön kasvavana tarpeena käyttää ainetta säännöllisesti ja yhä suurempina annoksina saavuttaakseen halutun vaikutuksen tai välttääkseen vieroitusoireita. 

Aineriippuvuuden keskeinen piirre on, että aineen käyttö jatkuu huolimatta sen aiheuttamista terveydellisistä, sosiaalisista ja taloudellisista haitoista. Vieroitusoireet, jotka voivat olla fyysisiä kuten vapinaa, päänsärkyä ja pahoinvointia tai psyykkisiä kuten ahdistusta, masennusta ja unettomuutta, ovat merkki kehon fyysisestä riippuvuudesta aineeseen.

Aineriippuvuuden hoidossa korostuu yksilöllisesti räätälöity lähestymistapa, joka voi sisältää lääkehoitoa vieroitusoireiden hallintaan, terapiaa riippuvuuden psykologisten taustatekijöiden käsittelyyn sekä tukiryhmiä vertaistuen saamiseksi. Hoidon tavoitteena on auttaa yksilöä saavuttamaan ja ylläpitämään raittiutta, käsittelemään riippuvuuden taustalla olevia ongelmia ja rakentamaan terveempiä tapoja selviytyä elämän haasteista. Tärkeää on tunnistaa, että aineriippuvuus vaikuttaa paitsi yksilöön myös hänen läheisiinsä, ja siksi hoitoon osallistuminen ja tukiverkoston aktiivinen rooli ovat avainasemassa toipumisprosessissa.

Toiminnallinen riippuvuus viittaa tilaan, jossa henkilö kokee pakonomaista tarvetta osallistua toistuvaan, usein haitalliseen käyttäytymiseen, kuten uhkapelaamiseen, ostamiseen, internetin käyttöön tai syömiseen, saavuttaakseen väliaikaisen mielihyvän tunteen tai paetakseen negatiivisia tunteita.

Toisin kuin aineriippuvuudessa, toiminnallisessa riippuvuudessa ei ole kyse aineen fyysisestä vaikutuksesta kehoon, vaan käyttäytymisen aiheuttamasta psyykkisestä riippuvuudesta. Tämä voi ilmetä voimakkaana himona toimintaan, kyvyttömyytenä hallita käyttäytymistä huolimatta sen aiheuttamista ongelmista sekä merkittävänä ajan, energian ja resurssien käyttönä kyseiseen toimintaan. Toiminnallinen riippuvuus voi aiheuttaa vakavia henkisiä, sosiaalisia ja taloudellisia seurauksia, kuten ihmissuhdeongelmia, työpaikan menetyksiä ja taloudellista haittaa.

Toiminnallisen riippuvuuden hoito vaatii monitahoista lähestymistapaa, jossa keskitytään sekä riippuvuuskäyttäytymisen vähentämiseen että sen taustalla olevien psykologisten ja emotionaalisten ongelmien käsittelyyn.

Terapiamuodot, kuten kognitiivinen käyttäytymisterapia (CBT), voivat auttaa yksilöitä tunnistamaan ja muuttamaan niitä ajattelu- ja toimintamalleja, jotka ylläpitävät riippuvuutta. Lisäksi vertaistukiryhmät tarjoavat arvokasta tukea ja ymmärrystä toisilta, jotka käyvät läpi samankaltaisia haasteita. Toiminnallisen riippuvuuden hoitoon kuuluu myös elämäntapamuutokset, kuten stressinhallintatekniikoiden oppiminen, terveiden harrastusten löytäminen ja tukiverkoston vahvistaminen, jotka kaikki ovat tärkeitä tekijöitä toipumisessa ja uusien terveellisten käyttäytymistapojen omaksumisessa.

Miten tunnistat riippuvuuden?

Jos mietit, onko sinulla riippuvuus, tämä yksinkertainen opas voi auttaa tunnistamaan mahdolliset merkit. Jos huomaat, että seuraavat väitteet pitävät paikkansa sinun kohdallasi, saatat kärsiä riippuvuudesta. 

Jo kolmen näistä kohdista toteutuminen voi viitata riippuvuuteen, ja mitä useampi kohta täyttyy, sitä todennäköisemmin kyseessä on syvempi riippuvuustila.

  • Ajatusten hallinta: Huomaatko ajattelevasi jatkuvasti tiettyä toimintaa tai aineen käyttöä? Onko se muodostunut elämäsi keskipisteeksi?
  • Fyysinen ja/tai henkinen haitta: Aiheuttaako toimintasi tai aineen käyttösi sinulle selkeitä fyysisiä tai henkisiä ongelmia?
  • Sietokyvyn kasvu: Oletko huomannut, että tarvitset yhä suurempia määriä toimintaa tai ainetta saadaksesi saman vaikutuksen kuin aiemmin?
  • Voimakas himo: Koetko vastustamatonta halua ja pakonomaista tarvetta jatkaa toimintaa tai aineen käyttöä?
  • Kontrollin menetys: Onko sinulla vaikeuksia aloittaa tai lopettaa toiminta tai aineen käyttö suunnitelmiesi mukaan?
  • Vieroitusoireet: Kun yrität vähentää tai lopettaa, koetko fyysisiä tai henkisiä vieroitusoireita, kuten ahdistusta, ärtyneisyyttä tai fyysisiä oireita?

Jos tunnistat itsesi näistä kohdista, on tärkeää muistaa, että apua on saatavilla. Riippuvuus on haaste, joka voidaan voittaa asianmukaisella tuella ja hoitokeinoilla.

Vieroitusoireet ja niistä toipuminen.

Jos epäilet kärsiväsi riippuvuudesta ja kohtaat vieroitusoireita, on tärkeää ymmärtää, mitä kehossasi ja mielessäsi tapahtuu. Vieroitusoireet ovat merkki siitä, että kehosi ja mielesi reagoivat riippuvuutta aiheuttavan aineen tai toiminnan puutteeseen. Ne voivat ilmetä sekä fyysisinä että henkisinä oireina, jotka vaihtelevat lievistä vakaviin ja voivat olla joko lyhyt- tai pitkäaikaisia.

Lyhytaikaiset oireet alkavat pian sen jälkeen, kun olet lopettanut aineen käytön tai tietyntyyppisen toiminnan. Esimerkiksi alkoholin lopettamisen jälkeen saatat kokea vapinaa, hikoilua ja ahdistusta. Toisaalta, jos olet lopettanut jatkuvan pelaamisen, saatat tuntea levottomuutta ja keskittymisvaikeuksia. 

Pitkäaikaiset oireet puolestaan voivat ilmetä viikkoja tai kuukausia myöhemmin ja ne voivat olla haastavampia kestää, sillä ne vaikuttavat syvällisesti mielialaasi, ajatteluusi ja tunteisiisi.

On tärkeää ymmärtää, että vieroitusoireet ovat normaali osa toipumisprosessia ja ne osoittavat, että kehosi ja mielesi mukautuvat elämään ilman riippuvuutta aiheuttavaa ainetta tai toimintaa. Tämä mukautumisprosessi voi vaatia aikaa ja kärsivällisyyttä. 

Riippuvuudesta toipuminen ei ole pelkästään fyysistä irtautumista, vaan myös psyykkistä ja sosiaalista uudelleenjärjestelyä. Saatat tarvita apua uusien, terveellisempien tapojen löytämiseksi käsitellä stressiä, ahdistusta ja muita tunteita ilman riippuvuutta aiheuttavaa ainetta tai toimintaa.

AlkuMedin ammattilaisten terveiset

Jos koet hankalia vieroitusoireita, suosittelemme lämpimästi hakemaan ammattiapua. Riippuvuusasiantuntijat tarjoavat sinulle tarvitsemaasi tukea ja ohjausta läpi vieroitusoireiden ja auttaa sinua rakentamaan vankan perustan pysyvälle toipumiselle.  

Muista, että kokonaisvaltainen toipuminen on matka, joka alkaa ensimmäisestä askeleesta. Esimmäisen askeleen ottaminen vaatii päätöksen, että haluat elää itsesi näköistä elämää ilman, että riippuvuuden hallitsevat ajatuksiasi ja käyttäytymistäsi. 

Olet ansainnut mahdollisuuden elää täyttä ja tervettä elämää. Tämä matka voi alkaa jo tänään.